Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp - Grete Nome kan hjelpe

Gestaltterapeut Grete Nome

Trenger du hjelp? Kanskje kan jeg hjelpe også deg til å lette de såre følelser, gi deg mer selvtillit, glede, energi og livskraft i hverdagen. Med lang erfaring og aktivt engasjement, har jeg gjennom årene bidratt til å hjelpe mange. 

Har du – eller dere som par, behov for å snakke med en erfaren og upartisk familierådgiver om vanskelige tema? Oppleves sjalusi, svik og  utroskap eller dårlig kommunikasjon i forholdet ? Eller har dere storfamilie-problemer i forhold til «mine, dine og våre» barn – eller tidligere partnere?

Min erfaring er at de fleste kan «slette gammelt gruff» og få mer energi og glede i hverdagen. Hvis dere vil finne tilbake til hverandre som kjærester – og sammen gå videre i livet, anbefaler jeg å ta kontakt. Helt uforpliktende. Det eneste dere risikerer er å få nyttig kunnskap og innsikt i hvordan andre har funnet løsninger. Og dermed har de fått bedre forutsetninger for å skape et samliv som varer.

Jeg tilbyr også hjelp via telefon- eller videosamtale.

Grete Nome tilbyr hjelp via videokonferanseSe mer informasjon på «Kontakt«- siden.

trenger du hjelp til å komme videre

Trenger du hjelp til å komme videre i livet?

Prøv personlig veiledning og coaching for personlig eller yrkesmessig fremgang.

Vi kan alle oppleve perioder med motgang eller usikkerhet om hva som er det beste valg. Jeg har lang erfaring og kan som Gestaltterapeut, NLP Master Practitioner og EFT Advanced Practitioner, hjelpe deg til å vurdere muligheten. Se på alternativene og lære deg teknikker som gir større oversikt og klarhet. Vi vil fokusere på dine sterke sider, både på det personlige og faglige plan. Ta kontakt for en uforpliktende samtale hvor jeg forteller hvordan jeg kan bidra med for å hjelpe deg videre i livet.

Snakk med en familierådgiver om det som er vanskelig

Mange par opplever at det ofte er vanskelig å snakke om det som skaper uenighet i samlivet. Har dere utfordringer i forhold til tidligere eller nåværende ektefelle / samboer, eller i forhold til «mine, dine og vår» barn? En samtale med en nøytral og erfaren familierådgiver og tidligere foreldremekler vil kanskje gi alternative ideer til løsninger som vil  fungere for alle parter. Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Det kan være klokt å snakke med en erfaren 3.person som vet mye om slike familiesituasjoner.

Grete Nome kan hjelpe med å løse familieproblemer

Grete kan lette sosial angst

Lær deg gode sosial- og studiemestringsteknikker

Sliter du med studiene – eller er det bare selve livet som er vanskelig? Mange unge har problemer med å finne seg til rette i nye miljøer. Eller ønsker hjelp til å prestere bedre  i en studiesammenheng.

Jeg kan lære deg teknikker som bedrer konsentrasjon og innlæring og styrker selvfølelse og mestringsevne. Slik at du lettere kan prestere optimalt og vise deg fra din beste side i faglige og sosiale settinger.

Trenger du hjelp i parforhold eller familieliv?

I ethvert parforhold kan det oppstå konflikter. Jeg har erfaring fra mer enn 19 år som Foreldremekler for Fylkesmann/BUFetat,  og har mye kunnskap om hvordan partnere kan løse utfordringene som foreldre. Hvis du har en storfamilie med mine-, dine og våre barn kan det krevet kreative løsninger.  Som  familierådgiver med solid bakgrunn fra det offentlig helsevesen og sosial omsorg, barnevern og som kursleder for samlivskurs, kan jeg bidra med forslag til gode løsninger. 

Få hjelp til selvhjelp i ditt parforhold eller samliv

Trenger du hjelp med angst depresjon eller fobier

Har du angst, traumer eller fobier?

Plages du av angst, langvarig sorg, traumer eller vonde minner fra overgrep eller omsorgssvikt i barndom eller voksenliv?

Eller har du flyskrekk eller tannlegeskrekk? Er du redd edderkopper, slanger, hund eller katt  – eller har du andre fobier som begrenser deg i hverdagen?

Mange er skeptiske til «raske løsninger» og tror de må leve med plagene, før de selv opplever hvor lett de blir kvitt reaksjonsmønstre som tidligere har plaget og begrenset dem.  Her kan du lese om hvordan andre har blitt hjulpet.

Kort ventetid og gode tilbakemeldinger

Det er normalt kort ventetid på samtaletimer. Det skyldes i stor grad at de fleste får raskt effekt og derfor ikke trenger så mange timer.

Mange forteller at de etter kort tid har fått det mye bedre, eller har helt blitt kvitt plager de kanskje har brukt år på å bearbeide i andre terapiformer.

Mange undres på om de gode resultater er varig. Det kan naturligvis ikke gis noen garanti for at alle problemer vil bli borte for all fremtid, men for de fleste er langtidseffekten god. Du vil også få lære hvordan du selv kan forhindre at problemet kommer tilbake. Eller i det minste redusere de følelsesmessige effekter, om du skulle oppleve lignende problemer i fremtiden.

Trenger du hjelp fort og med en gang