Har du smerter og ubehag uten å vite hvorfor?

Blir du fort sliten, mister humøret og livslysten?

Blant de første spørsmål jeg stiller dem som har smerte eller ubehag de ikke vet årsaken til, er følgende:

  • Har du gjennomgått operative inngrep eller fått arr etter operasjonen?
  • Har du fått narkose som spinal- eller epidural-bedøvelse?
  • Har du fått innsatt plater, skruer, nagler eller andre fremmedlegemer i kroppen?
  • Har du fått ny hofte- eller kne-protese?

I min praksis har jeg hjulpet mennesker som i årevis har slitt med smerter eller ubehag etter operative inngrep, og som har fått det bedre.

Flere av mine klienter har fortalt om smerte eller ubehag etter å ha gjennomgått operative inngrep. Min teori er at dette skyldes at kroppen er i konstant «alarm-beredskap» og fortsatt kjemper mot at det som tilføres kroppen. Enten det var narkose eller annen type anestesi, som spinal- eller epidural-bedøvelse, lokalbedøvelse eller annen form for smertebehandling.

Det samme gjelder hvis det under operative inngrep har blitt satt inn plater, skruer, nagler, hofte- eller kneproteser eller andre fremmedlegemer i kroppen.

arr kan blokkere energienJeg har mange eksempler på at det lar seg gjøre å behandle plagene slik at kroppen ikke lenger er i alarmberedskap etter narkosen eller aksepterer det nye implantat. Derved vil smerten og ubehaget reduseres eller forsvinner helt.

Det samme gjelder for arr etter ulykker, operative inngrep eller andre typer skade.

Teorien innen energibasert behandling, er at når det oppstår et arr på tvers av energibaner, vil det forstyrre eller hindre fri flyt av energi langs disse baner. Jeg har erfart at denne blokkering kan behandles, slik at energien igjen kan strømme gjennom arr-området.

Krangling kan ødelegge forholdetVedvarende negative reaksjoner etter sjokkerende, uhyggelige eller traumatiske opplevelser, slik som sterk opphisselse, panikk, plutselig angstanfall eller andre hendelser som setter deg ut av balanse, kan gi senvirkninger i form av fysisk og psykisk ubehag.

Følelsesmessige reaksjoner etter slike opplevelser kan virke lammende og påvirke livskvaliteten i lang tid etter hendelsen.

Jeg benytter metoder som kan nøytralisere virkningen av slike traumatiske opplevelser, slik at de ikke får den skadelige effekt. Samtidig vil du i behandlingen lære teknikker som gjør at du selv kan løse problemer om noe lignende skjer i fremtiden.

Det samme gjelder behandling av de fleste typer fobier, som er en impulsiv angstreaksjon som springer ut fra frykt, redsel, sjokk eller avsky for noe eller noen. Enten det gjelder flyskrekk eller tunnelfobi, angst for hund eller katt, slange- eller edderkoppfobi, har denne som regel oppstått etter en sjokkerende opplevelse. Det er ofte riktig å være forsiktig i møte med det som skremmer, men jeg kan hjelpe til å redusere den følelsesmessig paralyserende virkning av fobien, slik at du kan reagere på en mer hensiktsmessig måte.

Jeg har god erfaring fra å hjelpe personer med ulike typer fobier, og underviser dem samtidig i hvordan de kan takle lignende situasjoner i fremtiden.

Mange sliter med minner fra overgrep eller misbruk i barndom eller voksenliv. Slike hendelser blir lett internalisert og former hvordan vi ser på oss selv og våre medmennesker. Det hemmer oss i hverdagen og påvirker våre relasjoner til andre mennesker, både i familie og i sosial omgang med andre.

Opplevelser av å bli hundset, banket, få juling, bli utskjelt og mobbet, antastet, krenket eller på andre måter nedvurdert og urettferdig behandlet, vil forme vårt selvbildet og definere hva du mener du fortjener i livet.

Jeg kan hjelpe til med å redusere de negative følelser, reaksjoner og konsekvenser av slike opplevelser, slik at du får mer trygghet og styrke og opplever mer glede og pågangsmot i hverdagen.

fortviletMange av oss har opplevd tap i nære relasjoner, av venner eller familiemedlemmer. Enten tapet har skjedd ved død eller skilsmisse, er det naturlig for oss å sørge. Men om følelsen av sorgen blir så tung å bære at alt blir svart og fortvilelsen tar overhånd, kan det være fornuftig å vurder hjelp for å komme ut av den dypeste lidelse og tristesse.

Jeg har hjulpet personer som har vært rammet av så dype tragedier og personlig motgang. Hvis det er vilje til å gjøre et forsøk på å komme ut av den altoverskyggende og lammende sorgen, har jeg selv erfart at det det finnes metoder som gjør det mulig.

En beslektet følelse til sorg er å være ulykkelig, uten at det er knyttet direkte til tap eller en spesifikk hendelse.

Det kan være mange grunner for å bli ulykkelig og deprimert, tungsindig, fortvilet, desperat, bli mismodig og nedstemt, oppgitt, rådløs eller å miste håpet. Motgang og følelsen av utilstrekkelighet, manglende tro på egne evner – eller utallige andre grunner til å føle seg mislykket og stakkarslig.

Som samtalepartner er jeg på ditt lag, er hele tiden opptatt av å hjelpe deg til å lete frem det som kan bringe deg ut av den fortvilede tilstand, styrke troen på de evner og ressurser du har, og heie deg frem mot nye, realistiske mål.

Ta kontakt om du vil vite mer om hvordan jeg kan hjelpe.