Trenger du hjelp?

Sliter du? Er du «utbrent» eller plages du av sorg, angst eller vonde minner?

Grete NomeKanskje kan jeg hjelpe også deg til å lette de såre følelser, gi deg bedre selvtillit, mer glede, energi og livskraft i hverdagen.

Har du – eller dere som par, behov for å snakke med en erfaren og upartisk familierådgiver om vanskelige tema som sjalusi eller utroskap, dårlig kommunikasjon, storfamilie-problemer i forhold til «mine, dine og våre» barn – eller tidligere partnere?

Min erfaring er at de fleste kan «slette gammelt gruff» og få mer energi og glede i hverdagen, eller finne tilbake til hverandre som kjærester – og sammen gå videre i livet. Denne gangen med nyttig kunnskap og innsikt – og være bedre forberedt til å skape et samliv som varer.

Jeg tilbyr også konsultasjon på telefon eller via videosamtale.

Se kontaktskjema under «Kontakt«.

Vil du komme videre

Vil du komme videre i livet?

Personlig veiledning og coaching for personlig eller yrkesmessig fremgang.

Vi kan alle oppleve perioder med motgang eller usikkerhet om hva som er det beste valg. Jeg har lang erfaring og kan som Gestaltterapeut, NLP Master Practitioner og EFT Advanced Practitioner hjelpe deg til å vurdere alternativene og kan lære deg teknikker og metoder som gir større klarhet og fokus på dine sterke sider, både på det personlige og faglige plan. 

Snakk med en familierådgiver om det som er vanskelig

Mange par vet at det ofte er vanskelig å snakke om det som skaper uenighet i samlivet. Har du utfordringer i forhold til tidligere eller nåværende ektefelle / samboer, eller i forhold til «mine, dine og vår» barn, kan en god samtale med en nøytral og erfaren familierådgiver og tidligere foreldremekler bidra til å finne løsninger som kan fungere for alle parter. Ta kontakt for en uforpliktende samtale. 

Lær deg gode sosial- og studiemestringsteknikker

Sliter du med studiene – eller er det bare selve livet som er vanskelig? Mange unge sliter med å finne seg tilrette i nye miljøer, eller å prestere så godt som de ønsker i en studiesammenheng.

Jeg kan lære deg teknikker som letter konsentrasjon og innlæring, styrker selvfølelse og mestringsevne, slik at du lettere kan prestere optimalt og vise deg fra din beste side i ulike sosiale sammenheng.

Har du problemer i samlivet eller storfamilien?

I ethvert parforhold kan det oppstå konflikter som truer samholdet. Jeg har erfaring fra over 19 år som Foreldremekler for Fylkesmann/BUFetat, har jeg mye kunnskap om hvordan foreldre kan løse utfordringene som foreldre, og med mine-, dine og våre barn.  Som en erfaren familierådgiver med solid bakgrunn fra sosial omsorg og barnevern, og som kursleder for samlivskurs, kan jeg komme med forslag til gode løsninger. 

Har du angst, traumer eller fobier?

Plages du av angst, langvarig sorg, traumer eller vonde minner fra overgrep eller omsorgssvikt i barndom eller voksenliv?

Eller har du flyskrekk eller tannlegeskrekk? Er du redd edderkopper, slanger, hund eller katt  – eller har du andre begrensende fobier?

Mange er skeptiske og tror de må leve med det, før de opplever hvor raskt de blir kvitt reaksjonsmønstre som tidligere har plaget og begrenset dem.  Her kan du lese om hvordan andre har blitt hjulpet.

Kort ventetid og gode tilbakemeldinger

Det er normalt kort ventetid på samtaletimer. Det skyldes i stor grad at de fleste får raskt effekt og derfor ikke trenger så mange timer.

Mange forteller at de etter kort tid har fått det mye bedre, eller har helt blitt kvitt de plager de kanskje har brukt år på å bearbeide i andre terapiformer.

Mange undres på om de gode resultater er varig. Det kan naturligvis ikke gis noen garanti for at alle problemer vil bli borte for all fremtid, men for de fleste er langtidseffekten god. Du vil også få lære hvordan du selv kan forhindre at problemet kommer tilbake, eller redusere de følelsesmessige effekter, om du skulle oppleve lignende problemer i fremtiden.